Zwroty i reklamacje - przydatne informacje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie dotyczące procedury zwrotu oraz reklamacji produktów.

Przede wszystkim: dbamy o prawa konsumenta

Posiadamy 'Certyfikat dbałości o prawa konsumenta'. Przyznawany jest on sklepom, których regulamin jest w 100% zgodny z prawem oraz nie zawiera klauzul niedozwolonych. 

Zobacz nasz certyfikat

Ponadto gwarantuje on, że sklep przestrzega prostych i jasnych reguł związanych z reklamacją towaru i prawem odstąpienia od umów.

 Szkody transportowe

Klienci często pytają: 'Co w sytuacji, kiedy dotrze do mnie stłuczony klosz?

Zapewniamy: Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. W takiej sytuacji prosimy o dowód szkody w postaci zdjęcia takiego klosza - może to być zdjęcie przesłane telefonem komórkowym (wiadomość MMS) lub zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym (wysłane na nasze adres mailowy). W zależności od pory dnia nowy klosz zostaje wysłany albo w ten sam dzień albo następny, oczywiście również kurierem DPD.

Wyjątek stanowią klosze witrażowe (Seria 'O' lub 'OL'), które wykonywane są ręcznie na zamówienie przez witrażystę i czas oczekiwania na wysyłkę wynosi zwykle 2-5 dni roboczych.

Proszę pamiętać, że to my ponosimy wszystkie koszty związane wysyłką nowego klosza. Dokładamy wszelkich starań, aby pakować paczki starannie i bezpiecznie.

 Zwroty (darmowe)

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:
- pisemnie na adres MN INTERIORS MARCIN NORAS; ul. Świdnicka 27/55; 40-711 Katowice,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mninteriors.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin Sklepu”. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Poniżej podajemy przykład treści wiadomości e-mail, która służy jako informacja o zwrocie lampy/lamp (zastępuje drukowany formularz zwrotu):

Dzień dobry,
niniejszym informuję o zwrocie lampy/lamp o symbolu/symbolach ......... w ilości sztuk ....... zakupionych xx.xx.xxxxr. w cenie xx,xxzł brutto.
Proszę o zwrot środków na konto bankowe: ..........proszę wpisać dane konta bankowego.......... (konto bankowe proszę podać jedynie jeśli zamówienie opłacone było szybkim przelewem PayNow, kratą kredytową, BLIKiem, za pobraniem).
Pozdrawiam, ......... (imię i nazwisko)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przyjmujemy zwroty lamp modyfikowanych, na przykład o zmienionej wysokości. Jedynie w nielicznych przypadkach nie ma możliwości zwrotu, ale każdorazowo przed przyjęciem zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany (na przykład lampa, do której części trzeba sprowadzić na zamówienie i której nie mamy w regularnej produkcji). 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: MN INTERIORS MARCIN NORAS; ul. Świdnicka 27/55; 40-711 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przesyłka zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący, chyba, że zgodzi się na odebranie przesyłki przez kuriera (najczęściej z firmy DPD) - w takim przypadku Kupujący nic nie płaci za koszty przesyłki zwrotnej. Oznacza to, że Kupujący nie płaci zarówno za przesyłkę zakupionej lampy, jak również za ewentualną przesyłkę zwrotną do nas. Kurier może odebrać paczkę z dowolnie wskazanego przez Klienta adresu.

Najlepiej byłoby, aby lampy zapakowane były w pudełka, w których przyjechały. Po pierwsze unikniemy w ten sposób szkód transportowych, a po drugie jest to wygodniejsze dla klienta, ponieważ nie trzeba się martwić o zakup kartonu czy folii bąbelkowej.

 Reklamacje

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ
Reklamację dotyczącą produktów lub sklepu internetowego można złożyć:
pisemnie na adres: ul. Świdnicka 27/55, 40-711 Katowice
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mninteriors.pl
Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Świdnicka 27/55, 40-711 Katowice.

Reklamacja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ to my opłacamy przesyłki oraz koszty związane z naprawą.

CO NAPISAĆ W REKLAMACJI
Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową
- żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

CZAS NA ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE REKLAMACJI
Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:
ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej można znaleźć szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
- umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji można znaleźć w karcie gwarancyjnej.

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):
- Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
- Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.